Туристически ресурси на Бразилия

Туристически ресурси на Бразилия


1.Характеристика на природните туристически ресурси

1.1. Географско положение, граници, брегова линия

Федеративна Република Бразилия е бивша португалска колония, която провъзгласява независимостта си на 7 септември 1822 г., като отменя робството през 1888г., а през 1889г. страната се провъзгласява за република.

Държавното устройство на страната е съгласно Конституцията на Бразилия от 1988г. Изпълнителната власт се осъществява от президента, който е и ръководител на правителството на страната за срок от 4 години, с право на преизбиране за още един последователен мандат.

Страната е разположена в Южна Америка, като заема огромни територии, което определя както разликите в климата, така и възможностите за осъществяване на разнообразна туристическа дейност. Страната граничи с Атлантика, като наличието на огромна брегова ивица и топлия климат определят развитието на морския туризъм.

Икономиката на страната се определя като индустриално-аграрна, богата на ресурси страна с огромни запаси от желязна и манганова руда, уран, боксити, цветни и редки метали, диаманти, злато, нефт, тя е 11-та икономика в света по обем на брутния вътрешен продукт. Приоритетен отрасъл е селското стопанство. По производството и износ на захар, кафе, какао, тютюн, соя и цитрусови плодове тя е сред първите страни в света.

1.2. Релеф

Надморската височина в централната част на Бразилия, заета от обширно плато е от 300 до 1000 м, а най-високия връх – Pic da Neblina /3014 м/, се издига на изток, в планината Serra da Mantinqueira /щата Bahia/.

В северната част на страната протича реката Амазонка – втората по дължина река в света /6450 км/, чиято обширна долина е покрита с девствени екваториални гори /около 17 % от територията на страната/.

На юг от Амазонка и многобройните и притоци тече река Parana, а на изток – река Sao Francisco.


Други реферати:
Аерозолни замърсители на атмосферата
Устойчиви органични замърсители
Предмет и задачи на екологията
Отдалечени последици на замърсителите
Екологичната криза


Изтегли рефератаЕкологичната криза - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия