Туристически ресурси на Ямайка

СЪДЪРЖАНИЕ


  1. Природа

Ямайка

Страната има площ 11.0 хил. кв. км и е разположена на едноименния остров и няколко по-малки острова в Карибско море. Бреговата ивица е 570 км. Голяма част от територията на острова е заета от варовиково плато със ср. вис. 500-1000 м. В източните части е планината Блу Маунтин с най-висока точка 2 256 м. По дължина на южното и западното крайбрежие са разположени алувиални низини.


  1. История

По-важни исторически събития и дати - 1494 г. - островът е открит от Христофор Колумб и е обявен за владение на Испания; до края на ХVI в. - индианското население е унищожено. Внасят се негри-роби; 1655 г. - страната е завладяна от Англия; 1760-1824 г. - неуспешни въстания на негрите-роби; 1838 г. - отмяна на робството. Внасят се работници от Индия и Китай; 06 август 1962 г.  - Ямайка е обявена за независима република.

Държавно устройство - независима държава в състава на Британската общност. Глава на държавата - кралицата на Великобритания, представена от генерал-губернатор. Законодателната власт принадлежи на парламента, състоящ се от Сенат (21 назначавани членове) и Палата на представителите (60 депутата, избирани за 5 години). Изпълнителната власт се осъществява от премиер-министър и министерски съвет.

Парична единица - ямайски долар (J&) = 100 цента


  1. Икономика

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Основа на икономиката - туризъм, добив на боксит и селско стопанство. По добива на боксити (4 млн. т) е на 2-ро място в света. Развита е и хранително-вкусовата промишленост (производство на захар, ямайски ром и цигари), нефтопреработваща, дървопреработваща, 


Други реферати:
Анализ на моето правно съзнание
Гражданско право
Договор за дружество
Курсова работа по търговско право
Граници на представителството


Изтегли рефератаГраници на представителството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия