Туристически ресурси на Ямайка

фармацевтична. Отглежда се захарна тръстика, банани, цитруси, какао, кафе. Животновъдството е слабо развито - едър рогат добитък, свине, кози. Развит е крайбрежният риболов.

Транспорт - шосета - 17 хил. км, ж.п. линии - 370 км. Основни морски пристанища и международни летища - Кингстън и Монтего Бей.

Туризъм - добре развита туристическа инфраструктура с 1.1 млрд. долара годишно приход - 1.3 млн. туристи.

От София до Кингстън - 9 444 км

  1. Характеристика

Климат - тропичен, пасатен. Средни температури - януари 24-25 градуса Сº, юли 26-27 градуса Сº. Валежи - 800 мм, на северните склонове - 5000 мм. Характерни са ураганните ветрове и честите земетресения. Растителност - вечнозелени тропически гори и саванна растителност.

Население - 2 540 хил. жит. Гъстота - 231.1 жит. на кв. км. Естествен прираст - 20.5. Средна продължителност на живота - мъже - 72 г., жени - 77 г.

Етнически състав - ямайци - 96.1 % (3/4 са негри, останалите са мулати), индийци - 2.0 %, китайци - 0.9 %, англичани - 0.5 %, други - 0.5 %.

Официален език - английски, говори се местен диалект на английския.

Конфесионален състав - християни - 97.2 % (от тях протестанти - 91.3 %, католици - 8.7 %), индуисти - 1.3 %, други - 1.5 %. Извън страната живеят около 1 млн. ямайци, главно в САЩ, Канада, Великобритания, Коста Рика. Градско население - 56 %.

Столица - Кингстън (750 хил. ж.). Други градове - Спаниш таун (110 хил. ж.), Монтего Бей (100 хил. ж.).


Други реферати:
Статистика
Статистическа проверка на хипотези
Статистика-лекции
Статистическа проверка на хипотези
Същност на социалната работа


Изтегли рефератаСъщност на социалната работа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия