Туристически ресурси–природни и антропогенни

а) Повърхнина (релеф)

Формите на земната повърхнина са в зависимост от: надморската височина, относителната височина, наклона на склоновете и тяхното изложение, степента на разчлененост на релефа, съотношението между заравнени и наклонени терени, отношенията на симетрия и асиметрия, контрастността и т.н.

Сред типовете релеф голямо значение за туризма има планинският. Планините предлагат най-комплексните условия за природна рекреация, тъй като съчетават рекреационните качества на релефа, климата, растителността и водите. Същевременно те са твърде нееднородни по своя рекреационен потенциал, като основна диференцираща роля имат географската ширина и дължина и надморската височина, която във висока степен определя характера на останалите им ркреационни достойнства. А такива имат както високите, средните, така също и ниските планини. Във високите планини има условия за ски-спорт, алпийски преходи и алпинизъм. В средните планини, които са най-добре залесени, има условия за съчетаване на климатичния отдих с екскурзии и ски-спорт. А в ниските планини широко се развиват


Други реферати:
Принципи на Емерсон за повишаване на производителността
Управление на конфликтите в организацията. Природа на конфликтите, видове и основни методи за овладяването им
Управление на трудовите отношения
Управление
Същност, място и роля на продажбите в предприятието


Изтегли рефератаСъщност, място и роля на продажбите в предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия