Туристическо пътуване с обща цена

Увод

Най-често срещаната форма на туризъм са предварително организираните от туристическите фирми пътувания. Възходът на туроператорите се дължи на предлагането и постоянното усъвършенстване на този вид туристически продукт, известен в практиката като “паушално пътуване”, “инклузив тур”, “пекедж тур”, а на български, с еднозначното наименование “организирано туристическо пътуване с обща цена”.

Проучвателната работа на туроператора подпомага разработката на концепцията или идейния проект за организираното от него туристическо пътуване. В технологичен аспект тя може да се извърши чрез събиране на информация от различни източници (статистически и научни издания, семейни бюджети, демографски изследвания и др.) и с приложение на различни методи (анкетни проучвания, експертни оценки, сондажи и др.). В организационен аспект проучванията на търсенето могат да бъдат възложени на специализирани звена.

Целта на настоящата разработка е да представи основните моменти в теоретичната концепция за планиране, организация и осъществяване на туристическо пътуване с обща цена, да изследва практическите аспекти на този вид туристическа дейност съобразно конкретните особености на средата в България и спецификата на дейността на българските туристически агенции и на тази основа да изведе препоръки за подобряване качеството на туристическите пътувания с обща цена.

Обект на разработката са туроператорите (пътническите агенции), тъй като главно от техните “качества” и ориентири зависи положителното развитие на организираните туристически пътувания.

2.Подготовка и организиране на туристическите пътувания с обща цена.

Подготовката и организацията на туристическите пътувания е изключително сложен, многостранен и продължителен процес (на практика той може да трае от няколко седмици до 5-6 месеца). Обикновено започва с разработването и приемането на идеята и решението за организиране на


Други реферати:
Бордови компютър за автомобили
Дендрологична характеристика на ДЛ - Генерал Тошево
Индустриални продуценти на ензими
Демонстративният материал в обучението по български език и литература във втори клас на деца билингви (роми)
Агрохимия


Изтегли рефератаАгрохимия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия