Туристическо пътуване с обща цена

рекреацията, по-нататъшните проучвания на предлагането ще се насочат към дестинациите на рекреативния (морски или планински), балнеолечебния туризъм и т.н.

Проучванията на търсенето се разграничават по отношение на потенциалната клиентела и тази част от нея, която вече е ползвала услугите на туроператора. Значение в случая има и обстоятелството, дали организаторът е познат на съответния пазар (оперирал е на него) или е нов за този пазар (сега започва своята дейност). За различните случаи проучванията могат да се различават по обхват, направление, обем и пр., но не и по методика. В този смисъл те се насочват предимно към:

  • мотивацията или водещите потребителски мотиви за предприемане на туристическо пътуване сред потенциалната клиентела или мотивационното поведение на действителните потребители;

  • обективните условия и ограничители, които могат да повлияят върху решението за потребление: финансови възможности (платежоспособност), свободно време и режим на ползването му (годишно, седмично, честота и период на ползване на отпуските или ученическите ваканции); професионална, възрастова, образователна и полова структура на потребителите и пр.;

  • предпочитанията на потенциалните или действителните клиенти по отношение на: вид и начин на ползване на транспортните средства; характер на дестинацията; вид и категория на заведенията за пребиваване и хранене; допълнителни възможности и форми за разнообразяване на престоя и т.н.

След приключване на проучванията относно предлагането се пристъпва към сравняване на резултатите от тях с тези от проучванията на търсенето. Вследствие на това се съставя окончателният работен проект на туристическото пътуване, все още без точното фиксиране на неговите икономически параметри. Завършването на този етап от подготовката и организацията на пътуването позволява на туроператора да се насочи към избора на конкретните контрагенти, да установи контакт с тях и пристъпи


Други реферати:
Понятие за данък
Остри респираторни заболявания
Отговорност на медицинската сестра при венозна инфузия
Финансово право
Парафинотерапия


Изтегли рефератаПарафинотерапия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия