Туризмът като социално-икономическо явление, етапи на развитието на туризма, туристът като икономически субект


Курсова работа


На тема:

Туризмът като социално - икономическо явление. Етапи на развитието на туризма. Туристът като икономически субект.
Съдържание

І. Увод

ІІ.Туризмът като социално - икономическо явление.

ІІІ. Етапи на развитието на туризма.

1. Туризмът в епохата на Старата история.

2. Туризмът в епохата на Средновековието.

3. Туризмът в епохата на новата история.

ІV. Туристът като икономически субект.

V. Заключение.


Други реферати:
Балансова теория за динамичния баланс
Балансова теория за органичния баланс
Инвентаризиране
Икономическа характеристика на активните банкови операции (АБО)
Клонове на стопанската отчетност


Изтегли рефератаКлонове на стопанската отчетност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия