Туризмът в България-приоритетен отрасъл

Туризмът в България - приоритетен отрасъл

Международният туризъм в България има не кратка история.

Първите организирани чуждестранни групи посещават нашата страна през 20 - те години на миналия век

В средата на 50 - те години започва строителството на морските комплекси "Златни пясъци" и "Слънчев бряг", десетилетие по - късно на "Албена" и на планинските "Боровец" и "Пампорово". През 70-те и 80-те години на миналия век в условията на централно планиране и пълна държавна собственост, международният туризъм в България се разви като един от основните източници на чуждестранна валута. В рамките на идеологическото социалистическо разделение, България се утвърди на международния туристически пазар с ниската си ценова оферта и предимно социални, а не икономически функции, които се възлагаха на международния туризъм.

В периода на преход от централно планиране към пазарна икономиката, започна процесът на приватизация и в българския туризъм. След 1997 г. този процес протича с изключително бързи темпове, като към края на 2001 г. туризмът в България е практически частен отрасъл. Днес над 96% от собствеността в българския туризъм е частна, като до края на настоящата година процесът на приватизация следва да привърши.

Определено може да се направи изводът, че през последните години туризмът в България се утвърди като работещ и развиващ се отрасъл.

Приватизацията в българския туризъм доведе до качествени промени в структурата на предлагане. Ако през 1995 г. над 60% от хотелската база е в обекти ниска категория - "1" и "2 звезди", а капацитетът на предлагане в хотели от "4" и "5 звезди" съставлява само 7%. През 2001 г. висококатегсрийната база съставлява вече над 12% от българското хотелиерство, а относителният дял на хотелите "1" и "2 звезди" е спаднал с 10 пункта. В черноморските курорти се наблюдава аналогична тенденция към промяна качествената структура на предлагане, като с най-бързи темпове нараства базата в "3 звездни" -ни хотели (от 33% на 40%). В резултат на тези процеси се доокомплектова и специализираната туристическа инфраструктура, особено в морските курорти. Изградени бяха десетки нови басейни, тенис -кортове, фитнес - зали и пр.

Действително, инвестициите в следприватизационния период са насочени предимно към повишаване качеството на предлагане и повишаване категорията на хотелската база. Същевременно обаче развитие получи една нова форма на предлагане - пара - хотелиерството. В редица селища, повече от които извън утвърдените туристически центрове, с бързи темпове се разви. семейното хотелиерство. Изградиха се множество семейни хотели, пансиони и други обекти. По данни на TourInfo, техният брой надхвърля 1700.

Приватизация - повишаване на качеството - конкурентоспособност: "качество - цени"

Не само тези сухи цифри илюстрират новото отношение към туризма. Днес, в този бранш редица хора виждат своето бъдеще и възможности за алтернативна работа. Показателни за това са нарастващият участниците в курсовете за преквалификация, организирани от Министерството на труда и социалната политика, проектите по програмата гражданска инициатива и др.

Същевременно трябва да подчертаем, че през последната година международният туризъм в България се утвърди като експортен отрасъл №1 в националната икономика.

По данни на граничната статистика, през 2001 г. България е била посетена от 5.1 млн. чуждестранни граждани. Около 54% от чуждестранните граждани, посетили България, са с цел туризъм,т.е. броят на чуждестранните туристи надхвърля 2.8 милиона души, което съставлява над 17% повече в сравнение с успешната 2000 година. Трябва да подчертаем, че за последните 5 години, относителният дял на чуждестранните туристи в общия брой чужденци, посещаващи България, е нарастнал в над 20 пункта, т.е. от 31% през 1997 г. на 54% днес.

Най-значително е на нарастване при туристите от ЕС. Рекорден е броят на немските туристи - близо 375 хил. германски граждани са почивали в българските курорти през 2001 г., т.е. ръст на туристопотока от Германия с над 42% спрямо предходната година.

През последните две години приходите от международен туризъм надхвърлят 1 милиард щатски долара (по данни на БНБ), като през 2001 г. се очакват те да достигнат 1.25 - 1.3 милиарда щатски


Други реферати:
Компютърни архитектури. Базова архитектура на РС и съвместимите с тях
Компютърна система IBM-XT I8088
Рекурсивни алгоритми
Програмиране С++
Програмиране и алгоритмични езици – структури данни, процедури, функция


Изтегли рефератаПрограмиране и алгоритмични езици – структури данни, процедури, функция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия