Творчеството на Яворов

Истинският трагически поет - това е П. К. Яворов в българската литература. Националист, революционер, търсач на метафизичното и мистичното - няма значение - при всяка една от тези роли на П. К. Яворов се проявява дълбоко закодираното у него трагическо светоусещане за противоречивостта на явленията

Това е особена мисия, която си поставя П. К. Яворов; познание, пътят към което е труден. И то не само заради усещането за невъзможност този път да бъде извървян. Трудността на пътя произтича от факта, че в движението по него, в изстрадването на истината и досега с прозренията за дълбинната същност на нещата, Азът се отчуждава от хората. Защото метафизичното познание върви ръка за ръка със самовглъбяването и самотата, която е естествено следствие от това търсене на смисъла на битието. Усамотявайки се, дирейки съвършеното, П. К. Яворов неведнъж се докосва до идеята на Ницше за свръхчовека. Идея, според която “човекът е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато”. Той е “мост, а не цел”, а също и “въже, опнато между звяра и свръхчовека - въже над пропаст”. Според Ницше съвършенството е възможно тук, на земята, но то е свързано с преоценка на всички ценности, с аристократическа затвореност на духа и отдаденост на културата, а не на гражданско-публичното пространство.Говорейки за поезията на П. К. Яворов, човек неизбежно се оказва изправен пред проблема за страданието - непреодолимо, непредотвратимо; страдание, което е предопределено на човешкия род още в зората на съществуването му и което - за всеки поотделно - се предначертава със самото му раждане. Болка, страдание, безпомощност на самото общество, но и страдание на лирическия Аз пред “свръхземните въпроси, които никой век не разреши”, терзания, разкъсващи и мъчителни. Терзания - вечни.

На нивата

! Традиционно и новаторско

Тема – селската неволя и живота на българския селянин в края на XIX век, изведена преди всичко чрез разгръщане на неговото страдание, мъка и неволя. Основни аспекти: прозаизиран разказ, съсредоточен в един трудов делник. Социален мотив – образът на бирника. В една творба Яворов синтезира цялото творчество на Елин Пелин. Стихотворението е изповед, монолог на страданието и самооценяването. Мъката на героя не е обект на художественото изображение, а субект, защото самият герой изследва причините за своята орис, мъка и страдание. Наблюдават се елементи на психологизиране. В руслото на традиционното – в образа на страданието се явява новото, а именно елементите на психологизъм, изследването на страданието на селянина не от дистанция, а от гледната точка на самия герой.


С други думи, орачът в “На нивата”, основното структуроопределящо лице в този малък свят, мислен като проекция на космоса, се оказва безволеви, смазан физически, но и духовно. Неволята го е победила.


Други реферати:
Отчитане на приходите в бюджетните организации
Отразяване на стопанските операции по счетоводните сметки. Способ на двойносто записване
Отчитане на разходите
Отчитане на краткосрочните финансови активи
Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството


Изтегли рефератаСтопанските операции и процеси като обект на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия