Търговско право

1. Предмет, система и източници на търговското право.

Обекти на търговското право


І. Предмет на търговското право Предмет на правото са винаги обществените отношения, които то регламентира. В нашето право е застъпен дуализма, т.е. има отделен отрасъл търговско право ( в сравнение със Западна Европа, където съществува companieslaw, право на търговските сделки...). Този дуализъм ние сме взели от Германия.


ІІ. Раздели Търговският закон включва няколко подраздела:

- правна уредба на търговията и търговските дружества;

- търговски сделки;

- разпоредби за вписване в търговския регистър;

- въпроси за търговската несъстоятелност.

Търговското право включва и дялове от частното право, и от общественото (напр. при вписванията методът е на власт-подчинение).


ІІІ. Определение за Търговско право: Система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Според някои автори търговското право се характеризира като частно право на търговците , защото те са основен субект в търговското правоотношение. Исторически търговското право възниква и се обособява в резултат на ‘роенето’ на правните отрасли от гражданското право.

! За неуредените изрично отношения се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, най-често ЗЗД.


ІV. Характеристики на търговското право:

  • Възмездност на сделките.

  • Приема се, че търговците са професионалисти (могат и трябва да предвидят всички рискове) – затова не се прилагат някои правила на гражданското право, напр. не се приема унищожаване поради крайна нужда.

  • Невъзможност да се иска намаляване на неустойката поради прекомерност (пак разлика с гражданското право).

  • Винаги между търговците се дължи лихва.Други реферати:
История на Реал Мадрид
Критерии за наднормено тегло
Милитаризирани игри - Paintball
Място на правия скок в методиката на обучение на сноубордистите свободен стил
Особености при подбора за начално обучение на 9-12 годишни футболисти


Изтегли рефератаОсобености при подбора за начално обучение на 9-12 годишни футболисти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия