Търсене на нов елемент по ключ и добавяне на нов елемент в свързан списък

№ 16 Търсене на нов елемент по ключ и добавяне на нов елемент в свързан списъкvoid search ( student *first, unsigned key, float value )

// студент с ф. № key и с value се задава новия му успех

{

student *ptr = first;

while (ptr)

{

if (ptr->nomer == key ) break;

else ptr = ptr->next;

}

if (ptr) ptr->sr_uspeh = value;

else

cout<<"n Няма елемент с указания ключ. ";

}


//Добавяне на нов елемент свързан списък след к-тия елемент

void add ( student *first, int k )

{

int i = 1;

student *ptr = first, *ptr1;

while ( (i < k) && (ptr != NULL))

{

ptr = ptr->next;

i++;

}

if (ptr == NULL)

{

cout<<"n Няма "<<k<<" елемента в списъка.";

return;

}

if ((ptr1 = new student) == NULL)

{

cout<<"n Няма свободна памет.n";

exit(1);

}

ptr1->next = ptr->next;

prt->next = ptr1;

cout<<"n Номер: ";

cin>>ptr1->nomer;

cout<<"n Среден успех: ";

cin >> ptr1->sr_uspeh;

}

при к == 2 :


Други реферати:
Управление на оборотния капитал на фирмата. Същност на оборотния капитал. Необходимост от нето оборотен капитал
Характеристика на административно-териториалните единици
Същност на акциите. Видове акции
Финансите като инструмент за разделяне на обществения продукт
Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции


Изтегли рефератаПортфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия