Училищно законодателство

Постановления, правилници, наредби, инструкции

Закони, постановления и инструкции


 1. За 128 години след Освобождението са създадени четири конституции. Кои са те?

 1. Търновската конституция; Конституция на Република България от 1947г.; Конституция на Народна Република България от 1973г.; Конституция на Република България от 1991г.;

 2. Търноовската конституция; Конституция на Република България от 1947г.; Конституция на Народна Република България от 1970г.; Конституция на Република България от 1991г.;

 3. Търноовската конституция; Конституция на Република България от 1946г.; Конституция на Народна Република България от 1972г.; Конституция на Република България от 1992г.;

 4. Търноовската конституция; Конституция на Република България от 1947г.; Конституция на Народна Република България от 1971г.; Конституция на Република България от 1991г.;


 1. Кой закон за народното просвещение е в сила близо 17 години и е първият пълен закон, който обхваща началното, средното, специалното и висшето образование?

 1. Закон за народното просвещение от 1981г. (на Георги Живков)

 2. Закон за народното просвещение от 1921г. (на Стоян Омарчевски)

 3. Закон за народното просвещение от 1909г. (на Никола Мушанов)

 4. Закон за народното просвета от 1948г.

 1. Кои са основните и най-важните принципи на образование според монографията на Е.Еничарова?

 1. Принцип за задължителност на образованиет; Принцип за безплатност; Принцип за равнопоставеност; Принцип за неутралност;

 2. Принцип за право на образование; Принцип за свобода на образование; Принцип за неутралност на образование; Принцип за организиране на обществено образование от държавата; Принцип за задължителност на определна училищна степен;

 3. Принцип за безплатност на образованието; Принцип за равнопоставеност; Принцип за свобода на образование;

 4. Принцип за свобода на образование; Принцип за организиране на обществено образование от държавата; Принцип за равнопоставеност;

 1. Кое от изброените НЕ е в същността на основния принцип на училищното законодателство за право на свобода?

 1. Всеки гражданин, независимо от пол, физическо, психическо и емоционално състояние, социално и материално положение, национална, религиозна и етническа принадлежност, има право на достъп до училище;

 2. Право на отказване от задължителното образование, ако родителите са съгласни с това;

 3. Право на образование в избрано училище, вид и профил на обучение съобразно личните си предпочитания и възможности;

 4. Право на непрекъснато повишаване на образованието и квалификацията

 1. Коя глава от Закона за народната просвета от 1991г. се отнася за Детските градини?Други реферати:
Ток в метали
Физически свойства на твърдите горива
Характеристики на състава на горивото
Хладилник, фризер-основна информация
Телекс


Изтегли рефератаТелекс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия