Училищно законодателство

Кое от изброените НЕ влияе за определянето на основната месечна работна заплата за длъжността „директор”?
  1. Категорията на училището, детската градина и обслужващото звено

  2. Стажа по специалността

  3. Коефицента към основната месечна работна заплата за длъжността

  4. Личната квалификацияКЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ: 1.в); 2.г); 3.а); 4.б); 5.б); 6.а); 7.в); 8.г); 9.в); 10.а); 11.б); 12.г); 13.в); 14.а); 15.а); 16.в); 17.б); 18.б); 19.в); 20.г)


Скала за оценяване на теста

Оценяване на тестовете

точки

оценка

20, 19, 18

6

17, 16, 15, 14

5

13, 12, 11, 10

4

9, 8, 7, 6

3

5, 4, 3, 2, 1

2Точки

Оценка

Крайна оценка

20

6,00


6

19

5,75

18

5,50

17

5,255

16

5,00

15

4,75

14

4,50

13

4,254

12

4,00

11

3,75

10

3,50

9

3,253

8

3,00

7

2,75

6

2,50

5
2

4


3


2


1
Други реферати:
Родопска фолклорна област
Рок музиката – религия на поколения
Скандинавската митология в творчеството на ManOwaR
Суинг - характеристика
Сценично изпълнение. Сценична треска


Изтегли рефератаСценично изпълнение. Сценична треска - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия