Упадъкът на западната цивилизация


Упадъкът на западната цивилизацияКакто е известно, човешката цивилизация съществува от хилядолетия, но едва през последните няколко столетия, в нейните рамки, възникна либералното капиталистическо общество на т.нар. Запад (към който, между другото, днес принадлежим и ние, българите). Формирало се на основата на западната цивилизация, това общество обаче отхвърля традиционните ценности на Запада, и според мнозина развитието му напомня прогресивно нарастващ раков тумор, който демонстрира смайващ динамизъм, поразявайки все нови и нови здрави „органи” на европейската цивилизация.

Днес сякаш се завръщат времената на залеза на Римската империя, носейки със себе си упадъка на съвременната цивилизация и предчувствието за едно Ново Средновековие. Западната Римска империя постепенно се разпадала на съставните й части, а именно Италия и предишните провинции; и тия части попаднали в ръцете на вождовете на отделните германски племена, които заграбили една друга част на римския свят.

Дребният селянин-орач доминира в аграрния живот на империята, независимо от това, дали земята приндалежи на императора или на едри земевладелци, дали селянинът е собственик на своя дял или го наема за да го обработва от градските територии. На него е построен и икономическият живот на цялата държава и на господарстващите класи в империята и градовете. При това не става вече дума да се увеличава площа на обработваемата земя. Напротив - тази площ се намалява. Можем да проследим документално, дори статистически това явление в Египет, но то е характерно не по-малко и за другите части на империята.
Главната грижа на държавата и на частните собственици е да намерят работна сила за обработване на земята. Самта земя я има в безгранично количесто. В селскостопанския живот най-болният въпрос е да се намерят земеделци, които да плащат наема за земята и работници да я обработват. Вече не става дума за роби, като основа на земеползването. Оскъдицата на работна ръка свидетелства ясно, че населението на Римската империя не само не расте, а напротив, намалява. Упадъкът на раждаемостта и бързото измиране на семействата сред богатите класи, което будело безпокойство в началото на императорската епоха, явно се превърнало сега в характерно и основно явление, второстепенно значение имало бягството на селскостопанското население от неговото местожителство. Това бягство общо взето било само преразпределение на населението. Притокът на работна ръка в градовете бил спрян от упадъка на търговията и промишлеността; а изселването вън от пределите на на Империята едва ли някога е имало подобни размери. Трудещите се класи измират със същия темп, както и висшите класи. На тяхно място идат нови задгранчини елементи, варвари отвъд Рейн и Дунав, германци,


Други реферати:
Charles the Great – the other Christian emperor
II Guerra Mundial
Jugoslavija
Австро-Унгария в края на 19в. и началото на 20в
Антихитлеристка коалиция и Партизански движения през Втората световна война


Изтегли рефератаАнтихитлеристка коалиция и Партизански движения през Втората световна война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия