Управление на човешките ресурси
КАЗУС

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


Подбор на персонал от организациите в България

Ще представя казус, в който ще включа следните основни точки.

1. Мащабите и структурата на търсенето на труд от организацията по длъжности – професии, равнище на образование и професионална квалификация и други.

2. Длъжностните характеристики и тяхната роля при подбора.

3. Организацията на подбора и оценката на кандидатите за работа в организацията.


Други реферати:
Индивидуални субекти на правото
Недействителност на административните актове
Разпити на свидетели
Институции и механизъм на ЕС
Държавата като особен субект на правото


Изтегли рефератаДържавата като особен субект на правото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия