Управление на информацията при отсъствие на локална мрежа

Управление на информацията при отсъствие на локална мрежа


Юлиан А. Василев


Икономически университет, Варна, Р. БългарияManagement of information without using a local area networkAbstract: A local area network helps an organisation to make decisions correctly. In practice, there are many examples when no LAN is found or its building is not cost effective. The article describes several of the technological and methodological problems to be solved when having a management structure of that type.


През последните 25 години компютърната обработка на данни и набавянето на информация се измениха значително. Развитието на информационните технологии доведе до микропроцесорите, сложните телекомуникационни системи, работата в мрежи, новите средства за автоматизация на учрежденската дейност и евтините потребителски ориентирани приложни пакети. Тези промени позволиха да бъдат предлагани мощни средства за обработка на данни за всички дейности на организациите. Вътре в организациите потребностите на потребителите се развиха бързо. За да се избегне хаосът при разработването на много локални независими информационни системи, е необходимо да се въведе някакъв контрол чрез прилагане на добре работеща стратегия за приложение на информационните системи.

Тази стратегия има за цел да определи подходящи за автоматизиране дейности в организацията. С нейна помощ се съставя план за разработване на съответните проекти. Тя


Други реферати:
Обща характеристика на предмета на счетоводството
Годишно приключване на фирмата. Годишна данъчна декларация
Други операции, касаещи основния капитал
Групиране и изследване на разходите на съответващи и несъответстващи на дадено управленско решение
Бюджетна система на Република България. Организация на счетоводството


Изтегли рефератаБюджетна система на Република България. Организация на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия