Управление на Симеон І

По времето на управлението на Борис І Михаил, бащата на Симеон, българската държава преминава към съвършено нов етап от своето развитие – християнският. Първородният син на Борис І – Владимир Расате става български цар през 889 г., когато баща му доброволно му отстъпва престола и се замонашава. В историческата наука има сведение, че вероятно Расате прави опит за езическа реакция в страната – опит да върне България към езическите вярвания. Това се потвърждава и от сключения през 892 г. договор между България и Немското кралство, с който се подновяват дипломатическите връзки между двете държави. Договорът има анти великоморавска насоченост – България престава да изнася сол от Трансилванските солници за Великоморавия. През 893 г., недоволен от политиката на сина си, което влошава отношенията с Византия, княз Борис І заедно със сина си Симеон извършват преврат. Расате е свален от престола и хвърлен в тъмница. Същата година Борис І свиква събор в Плиска, наречен Плисковско-Преславски събор. На него се взимат решения, касаещи бъдещето на България. Столицата е преместена от Плиска в Преслав, за да се прекъснат всички връзки, свързващи България с езическото и минало. Променено е наследственото право. Властта вече може да се предава и от брат на брата. На Преславския събор за български владетел е избран Симеон. На събора се решават и въпроси, засягащи българската църква – гръцкия език в богослужението е заменен с български. Това води до подмяна на църковните служители – гърците са заменени с обучените от учениците на Кирил и Методий български духовници. Климент Охридски е провъзгласен за “екзарх на българския език” и управител на третия дял на държавата – Македония и Родопска област.

Симеон І идва на българския престол с решение на Народен събор. Той продължава политическата линия на своя баща и извежда българската държава на върха на политическото и културното могъщество.

Симеон е роден вероятно около 863-864 г. За неговата рождена дата сведения дава в едно свое писмо гръцкия патриарх Николай Мистик, наричайки Симеон “дете на мира”. Още четиринадесет годишен той е изпратен да се обучава в прочутата Магнаурска школа. Най-вероятно баща му Борис І го е подготвял за глава на българската автокефална църква. Симеон показва отличителет интелект и бързо усвоява новите знания и византийската култура. Негови преподаватели в Магнаурската школа са бъдещия патриарх на Византия Фотий и Лъв Математик. Негов съученик е бъдещия византийски император Лъв VІ Философ. След като завършва обучението си през 886 г. Симеон се завръща в България и започва да работи в кръга на Наум в Плисковско-Преславската книжовна школа. Симеон приема монашеския сан при византийския монах Арсений. Но историята му отрежда да стане български владетел. Симеон І управлява от 893 до 927 г. Още от идването си на престола той влиза в конфликт си Византия. Поводът е преместването на българските тържища от Цариград в Солун и облагането им с по-високи вносни мита. Някои български историци наричат първата симеонова война – първата икономическа война в Българското Средновековие. Спорен остава в науката и въпрасът дали византийската империя е предизвикала нарочно този конфликт като отмъщение за решението на Преславския събор (893 г.) за замяна на гръцките духовници с български или преместването на тържището е чисто административна грешка. Симеон І започва войната 894 г., нахлувайки в Източна Тракия. Там той среща съпротивата на византийските войски, които побеждава. Византия осъзнава, че сама не може да се справи с България и затова започва дипломатическа кампания. Византийската империя сключва съюзен договор с маджарите, които нападат България, докато българите воюват в Източна Тракия с византийските войски и нямат възможност да им се противопоставят. При второто нападение на маджарите Симеон се опитва да организира българската съпротива, но без успех. Тогава той се затваря в крепостта Дръстър и изчаква да премине опустошителното маджарско нападение. Между България и Византия започват мирни


Други реферати:
Държавен бюджет и бюджетна политика на държавата
Тест по финанси с отговори
Тест по банково посредничество
Тест по Финанси
Тест по Финанси


Изтегли рефератаТест по Финанси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия