Управление на стопанската единица в условията на неопределеност

УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ


Управлението е процес на планиране, организация, регулиране и контрол на ресурсите и дейностите на дадена стопанска организация, с цел да се постигнат задачите, стоящи за решаване пред нея с най-малко разходи и при едно нормално развитие, без намесата на външни фактори.

Всяко управление е насочено към:

  • Целите на организацията;

  • Вземане и прилагане на решения;

  • Осъществяване на общи дейности.

Всяка стопанска единица си поставя цели, които се стреми да постигне. Те са:

  • Производствени цели;

  • Финансови цели;

  • Социални цели.

Неопределеността се проявява тогава, когато лицето, вземащо решение, не познава елементите на проблемната ситуация. Тези проблеми се наричат още слабо структурирани проблеми. Те не позволяват на субективния фактор да определи точно резултатите от взетите решения. Следователно, неопределеността при вземането на управленски решения означава:

  • Невъзможност да се определят средствата, от които зависи подхода за вземането на съответното решение;

  • Ефектът от решението не се поддава на предварителна оценка и прогнозиране;

  • Има непознаване на външните фактори, определящи проблемната ситуация.


Други реферати:
Фискална техника
Финансово изравняване в България 2009г
Операционни системи
Характеристика на банковата отчетност
Цели и инструменти на паричната политика. Същност и основни функции на централната банка


Изтегли рефератаЦели и инструменти на паричната политика. Същност и основни функции на централната банка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия