Управление на стреса

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

СЪЩНОСТ НА СТРЕСА

"stringere" и означава усилие, издръжливост. Стресът все повече се осъзнава като една от основните причини за страданията и болестите на човека в съвременното общество. И въпреки че “стрес” е понятие, което всички употребяват, научното му съдържание е ясно на малко хора. Става широко известно благодарение на откривателските трудове на канадския учен Ханс Селие (Стрес без дистрес).

Стресът е универсален феномен, който засяга всички живи същества. Селие подчертава, че той не е просто нервно напрежение или силно емоционално преживяване. Според неговата дефиниция стресът е неспецифичен отговор на тялото на всяко поставено пред него изискване. Всяко изискване към организма е до голяма степен уникално, т.е. специфично. Например студът ни кара да треперим, а горещината да се потим. Това са специфични реакции на специфични дразнители. Всеки човек е подложен непрекъснато на въздействието на повече или по-малко, краткотрайни или по-продължителни, по-слаби или по-силни дразнители. Те предизвикват своята специфична реакция, но както отбелязва Селие, “независимо от вида на измененията, които предизвикват, всичките тези агенти имат нещо общо помежду си – те засилват изискванията за преустройство на организма. Това изискване има неспецифичен характер. То се изразява в приспособяване към определен стресор, независимо от това какъв е той или освен своето специфично действие, всички агенти на въздействието, на които е подложен нашият организъм, предизвикват също така и неспецифично нарастване на необходимостта от осъществяване на приспособителни функции с цел възстановяване на нормалното състояние.

Неспецифичното изискване за действието като такова представлява и самата същност на стреса.” Увреждащият или неприятен стрес се нарича

“дистрес”. Дистресът е свързан с неспособността на организма да се справи с или да се приспособи към външните въздействия. Селие описва


Други реферати:
Нервна система
Нуклеинови киселини и ензими
Обмяна на вещества между клетката и околната среда
Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми
Овулация-урок за 10 клас


Изтегли рефератаОвулация-урок за 10 клас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия