Уроци по НTML

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №1


І. Структура на програмата


domains


Използва се за дефиниране на променливи


predicates


Използва се за деклариране на твърденията(предикатите) в програмата. Описва се името на предиката и променливите, като символно означение


clauses

Описва действието на предикатите или фактите – основата, върху която се вземат решения. Описанието на предикатите задължително изисква те предварително да бъдат обявени в секцията predicates. Възможно е да се запишат няколко действия за един и същ предикат в секцията clauses. Всяко описано действие на предикат завършва с точка.


goal

Секция за определяне на целта. Тук задължително се използва един или няколко от описаните предикати. Възможно е в предикатите да се използват променливи(не е задължително имената им да съвпадат с описаните в секцията predicates) или константи, посочени в необходимия вид. Включените няколко предиката, се отделят със запетая, като връзката между тях е логическо „и”, а изпълнението е в реда на посочването им. Секцията за определяне на целта завършва с точка. Ако не е указано друго, се търсят всички възможни удовлетворявания на целта.
ІІ. Използване на коментари


% - всичко, което е след знака за процент до края на реда, се смята за коментар

/*.......*/ - служи за поставяне на коментар на няколко редаДруги реферати:
Да се завърнеш..... (Дебелянов)
Въпросът за избора в стихотворението Юноша на Христо Смирненски
Гераците-повест за разрушителната сила на капитализма върху патриархалните устои на народната душевност
Елисавета Багряна-Кукувица, Вечната, Стихия, Потомка
Вазовият разказ Дядо Йоцо гледа


Изтегли рефератаВазовият разказ Дядо Йоцо гледа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия