Урок за 9-ти клас-Теорема на Талес

ТЕОРЕМИ ПО МАТЕМАТИКА,
ИЗУЧАВАНИ В 9-ТИ КЛАС


ГЕОМЕТРИЯ


Урок N 1:

ТЕОРЕМА НА ТАЛЕС

Теоремата на Талес гласи:
Ако две пресечни прави биват пресечени от други две успоредни помежду си прави (които да не са успоредни на никоя от пресечните) се получават пропорционални отсечки.
Вижте чертеж 1.1 и 1.2, за да разберете, за какво точно става въпрос:

Нека правите а и b се пресичат в точка О, а успоредните m и n ги пресичат съответно в точки А, B, C, D. Toгава отношението ОA = ОC и АС = OC = OA . Оттук могат
OB OD BD OD OB
да се изведат и други отношения:

ОА = ОВ; и други подобни.

OD OC

черт. 1.1Черт. 1.2


Други реферати:
Предмет и същност на философията
Пищови по философия
Философия
Кинезитерапия-пищов
Лечебна физкултура


Изтегли рефератаЛечебна физкултура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия