Условия за охлаждане на атмосферата

Изпарение и насищане на въздуха


Изпарението е основна част от кръговрата на водата. Слънчевата енергия влияе на изпаренията от океани, езера, влажността в почвата и на други водоеми. Това е процес, при който дадена течност - в случая вода - променя състоянието си от течно в газообразно, т.е. течната вода се превръща в пара. Въпреки че по-ниското налягане на въздуха помага на изпарението, температурата е главният фактор. Например, ако оставим на масата съд, пълен с вода, тя постепенно ще се изпари всичката, дори и това да отнеме седмици. Но ако поставим същия съд, пълен с вода, на котлона и оставим водата да заври, тя ще се изпари много по-бързо. Молекулите нямат достатъчно енергия за да избягат от водното състояние, защото това би довело до изпарението на водата. При сблъсъците си една с друга молекулите си предават енергия. Понякога трансфера на енергия е едностранен към една от молекулите и тя събира достатъчно енергия за да премине точката на кипене на течността. Ако това се случи на повърхността на течността то тази молекула може да отлети във вид на пара. При кръговрата на водата част от водата в океаните и сладководните басейни, като езера и реки, се затопля от слънцето и се изпарява. При това изпарение примесите във водата не се изпаряват заедно с нея, така че водата, която отива в атмосферата, е по-чиста, отколкото докато е била на Земята.

Изпарение е промяна на една субликация от течност в пари, Зависи от топлинната енергия. Когато водата се променя от течност в пара, тя трябва да поеме енергия. Количеството топлина, необходима на 1г вещество да се превърне в пари, се нарича негова топлина на изпарението(вапрозация). Когато течната вода има възможност да поеме своята топлина на изпарението от обкръжаващата среда, тогава тя се променя във водна пара.


Други реферати:
Здравната реформа в България
Публично-частни партньорства
Американското здравеопазване вчера и днес
Бизнес план за болница
Мениджмънт-концепция


Изтегли рефератаМениджмънт-концепция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия