Условия за устойчивост на демокрацията (Пшеворски)

УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА /ПШЕВОРСКИ/Съдържание

А. Демокрация , гражданство , държава
I. Условие за демокрация
II. Условия за ефективно гражданство
III. Причини за разминаване между демокрация и ефективно гражданство

 1. Демократични институции
  I. Определения
  II. Характеристики

 2. Гражданско Общество
  I. Липси в гражданското общество
  II. Контрол
  III. Условия , които отсъстват

 3. ИЗВОДИА. Демокрация , гражданство , държава
I. Условие за демокрация - всички индивиди трябва да бъдат овластени да упражняват като граждани едни и същи права и задължения. Новите демокрации трябва да изпълнят едновременно гражданските , политическите и обществените изисквания за гражданството.
II. Условия за ефективно гражданство
1. Самостоятелно действие на правителството и институциите в съответствие с конституцията и законите.
2. Предвидимото налагане на законите осигурява възможност за мирни частни отношения. За да бъдат системите на правосъдието и полицията използвани като средства за упражняване на права и като система за регулиране на конфликти , гражданите трябва да са уверени , че действието им е универсално и предвидимо.
3. За ефективното упражняване на граждански права са необходими обществени условия за такова упражняване.


Други реферати:
Реклама-основни инструменти на интегрираните маркетингови комуникации на издателството
Рекламата-основни канали и средства на комуникацията
Търговията без рекламате е все едно да намигнеш на момиче в тъмното и да чакаш да ти обърне внимание
Разработване на корпоративен имидж на фирмена организация Avon-България
Посещение на масово мероприятие-Пловдивски пролетен панаир-7-12 май 2007


Изтегли рефератаПосещение на масово мероприятие-Пловдивски пролетен панаир-7-12 май 2007 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия