Устойчиви тенденции в развитието на община Раднево

Великотърновски университет

Св.св.Кирил и Методий


Стопански факултет
по

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕТема: Устойчиви тенденции в развитието на Община Радневоспециалност “Стопанско управление”

Други реферати:
Немери формула за анюитет
Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме
Начини за облагане и събиране на данъци
Мита
Обща теория на митата. Мениджмънт на митата


Изтегли рефератаОбща теория на митата. Мениджмънт на митата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия