Устойчиво управление на земите

Лекция 1Устойчиво управление на земите –

ново тълкуване на добре познати нещаВ тази тема ще научите:


  • Какво е устойчиво управление на земите (УУЗ)?

  • Какво цели?

  • Какво е екосистемен подход и как кореспондира с планиране на устойчиво управление на земите?

  • Как се оценяват и на тази основа се избират възможните мерки за УУЗ?

  • Възможен ли е конфликт при реализация на избраните мерки за УУЗ?Какво е устойчиво управление на земите?Двата основни аспекта на устойчиво управление на земите са глобалната деградация на земите и постигане на икономическа стабилност

и се достига чрез

разработване/ прилагане на възможните мерки за ограничаване и преодоляване на неблагоприятнитге последици от деградацията на земните ресурси на базата на интегрираното планиране на земеползването и анализ на функциите на земята и земните ресурсиЗемята и земните ресурси са част от терестриалната земна повърхност в дадени очертания, обхващаща всички свойства на биосферата непосредствено над или под тази повърхност, включваща тези на прилежащия на повърхността климат,


Други реферати:
Как да разбираме медиите
Невербално общуване-позитивният език на тялото
Кампания по PR
Рекламна комуникация
Потребителско поведение


Изтегли рефератаПотребителско поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия