Устройство и действие на рубинов лазер

-1-

УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА РУБИНОВ ЛАЗЕР


Едно от най-забележителните постижения на физиката през втората половина на 20 век, било откриването на физични явления послужили за основа при създаването на оптическия квантов генератор или така наречения лазер. Лазерът представлява източник на монохроматична кохерентна светлина с висока насоченост на светлинния лъч. Самата дума “лазер” е съкращение от първите букви на английското словосъчетание означаващо “усилване на светлината в резултат на стимулирано излъчване”. Основният физичен процес, определящ действието на лазера е стимулирано изпускане на излъчване. То протича при взаимодействие на фотон с възбуден атом при точно съвпадение на енергията на фотона с енергията на възбудения атом /или молекула/. В резултат на това взаимодействие атомът преминава в не възбудено състояние, а излишъка от енергия се излъчва под формата на нов фотон със същата енергия,посока на разпространение и поляризация, както на първичния фотон. По този начин в следствие на дадения процес вече имаме наличие на два абсолютно еднакви фотона. При по-нататъшно взаимодействие на тези фотони с възбудени атоми, аналогични на първия атом, може да възникне “верижна реакция” на размножаване на еднакви фотони, “летящи” абсолютно точно в една посока, което води до появата на насочен светлинен лъч. За създаване на поток от идентични фотони е необходима среда, в която възбудените атоми трябва да бъдат повече от не възбудените, защото при взаимодействие на фотони с не възбудени атоми би се получило поглъщане на фотони. Такава среда се нарича среда с инверсна населеност на нивото на енергия. Освен принудително изпускане на фотони от възбудени атоми се получава и процес на произволно, спонтанно изпускане на фотони при прехода на възбудените атоми в не възбудено състояние и процес на поглъщане на фотони при прехода на атоми от не възбудено състояние във


-2-Други реферати:
Статистически графични изображения
Статистическа проверка на хипотези
Статистика
Статистически анализ-основни видове
Статистически средни величини, показатели за варияцията, асиметрия и ексцеса


Изтегли рефератаСтатистически средни величини, показатели за варияцията, асиметрия и ексцеса - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия