Важни понятия в Историята

-1-Цивилизация – просветнист, образованист

Екология – наука за връзката човек – природа

ІІ-ра индустриална революция – от края на 19 и нач. на 20 в.

Урбанизация – увеличаване броя на населението в градовете

Мегаполис – смайващо голям град

Голямата война ” – Първа Световна война

Коалиция – политочески съюз между политически партии за образуване на общо правителство

Есери – социалисти революционери в Русия

Продоволствена диктатура – насилствено изместване на хранителни продукти от селяните в Русия по време на гражданската война

Самодържавие – едноличната власт в Русия на монарха

Конституционна монархия – монархия, парламентът на която приема основен дъражавен закон, определящ формата на управление

Диктатура – неограничена от никакви закони власт на една личност, на група политици или на правителство, което управлява без законодателен орган

Декрет – постановление, което има силата на закон

Диктатура на пролетариата – власт в името на работническата класа и бедните селяни, осъществена от кумонистическа партия

Парламентаризъм – политическа система на управление, при която парламентът осъществява законодателната власт, независимо от изпълнителната и съдебната

Съвет на десетте – държавните глави + мин. на външните работи на САЩ, Англия, Франция и Япония по време на Парижката мирна конференция

Съвет на петте – мин. на външните работи на САЩ, Англия, Франция, Италия, Япония по жреме на Парижката мирна конференция

Голямата тройка” – британския мин. председател Л. Джордж + френския мин. ппредседател Клемансо + американския президент У. Уйлсън

Репарации – парични или натурални платежи от победена страна към страна победите за поправяне щетите от войната

Аншлус – насилствено присъединяване на чужди територии

Версайско – Вашингтонска система – международните отношения след І-ва Световна война

Крайна политическа десница – фашистките партии

Крайна политическа левица – комунистически партии

Авторитарен – който не търпи възражения, който изключва всякаква намеса в действията си

Тоталитарен режим – който е съсредоточил в едно лице цялата власт на една държава

Конституционализъм – принцип на управление, по силата на който държавата има основен закон наречен конституция

Нация – общност от хора с общ произход, обща съдба, общи спомени

Етнос – група индивиди с общ език, специфична психика, традиции, ритуали, религия

План Дауъс” – големи външни заеми, които съдеистват за възстановяването на германската икономика и гарантират плащането на репарации. Прилага се от 1924 г.

Райхстаг” – парламент в Германия

Канцлер – министър-председател в Германия

Парламентарна република – република, в която парламентът е висш представителен орган


Други реферати:
Предназначение на операционните системи
Реферат за MS DOS
Хард дискът
Психология на шрифтовете
Таблици в Бази от данни


Изтегли рефератаТаблици в Бази от данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия