Валидни ли са законите на Госен в епохата на Интернет

Валидни ли са законите на Госен в епохата на Интернет

Есе



Законите на Госен ще са валидни за всяка една епоха. Докато човекът съществува, той ще потребява, ще се стреми към задоволяване на потребностите си, като ги подрежда по важност, поради оскъдността на ресурси.

В момента чрез интернет задоволяваме своите първични и вторични потребности. Но след тази епоха ще се появи нова, която също ще ни предоставя начини за реализиране на потребностите ни.

Според първият закон на Госен всяка потребност в процеса на задоволяване постепенно намалява, докато не стигне до пълното ни удовлетворение. Този закон е валидеи и за интернет. Например потребността ни от общуване, може да се осуществи и във виртуалния свят, но когато прекалим с тази необходимост, това може да доведе до пренасищане.

В интернет вече можем да поръчваме различни стоки и услуги, следователно ние можем да задоволяваме потребностите си каквито и да са те – лични и косвени; природни и обществени; материални и нематериални;индивидуални и колективни.

Според втория закон на Госен бсяка потребност е незаменима с друга, но е заменим предмета на нейното задоволяване. Това е валидно до определена степен и за интернет–технологиите. Нпример ние можем да си набавим определена храна от магазина, но също така и чрез поръчка в интернет.

Понеже дадена потребност можем да задоволим с различни предмети и по различни начини, то ние сме изправени пред избор. Много е важно да имаме свобода на избора, това е възможно когато посетим сайтове във интернет на конкурентни фирми и да изберем най-подходящият за нас продукт. Хората не могат да потребяват всичко, което желаят, защото са ограничени от цените на стоките и величината на доходите си. Следователно дори в интернет пространството потребителят трябва да бъде рационален в избора си.

Третият закон на Госен е за бременният характер на потребителите. Една потребност има комплексен характер, една потребност поражда други, те от своя страна трети и т.н.

В интернет,част от потребностите си ще задоволяваме напълно, други по-малко, но във всички случеи, дали в реалния или виртуалния свят, ние ще се стремим към постигане на определено развновесие, постигане на максимална крайна удовлетвореност в рамките на ограничените си ресурси.




Други реферати:
Двете лица на българина в повестите на Вазов Чичовци и Немили-недраги
Под игото–епопея за пробуждането на българския народ
Темата за безсмъртието в Хаджи Димитър
Патриотичния подем и духовното израстване на българския народ в Под игото
UV лъчи


Изтегли реферата



UV лъчи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия