Валоризация на туристическите ресурси

ВАЛОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ


  1. Методи за анализ на туристическите ресурси.


Туристическите ресурси са обекти и явления създадени от човешката дейност или природата, притежаващи лечебни, рекреативни, познавателни, развлекателни, религиозни, делови и т.н. ефекти. Валоризацията на туристическите ресурси изследва методите и формите на използване на ресурсите и тяхното представяне в курортите.

  1. Класификация и типология:

а) класификация:

- разделяне на обектите по количествен признак /плажа на Камчия/;

б) типология /типос-образ/:

- разделяне на обектите по качествен признак /цвят на пясъка/;

- няколко количествени признака могат да се превърнат в качествен признак;

  1. Методика на класификацията:

а) с гранична равно - интервални стойност от 0; 5; 10; 15; 20…/подходящ е при малка разлика между обектите/;

б) с възходящо увеличение 0 – 5; 5 – 100; 100 – 500…/недостатък са обектите до граничните стойности, които могат да дадат погреши изводи/;в) синергетика /само - нагаждащо се, само - регулиращо се/;

- граничната стойност се поставя там, където няма обекти или броят им е минимален.

  1. Методика на типологията:

а) многомерна типология:- начертава се правоъгълна матрица, като на вертикалата са стойностите на производния показател /Х лв. - те се разделят на три класификационни групи/, а по хоризонталата се нанасят базовите показатели, от които зависи производния показател. Получават се 27 типологични клетки, като 1/3 от тях са а – логични и за тях няма обекти. Обектите се разпределят в логичните клетки. Виждаме в коя клетка има


Други реферати:
Теоретични основи на търговията
Художествена собственост-лекция
Ценова политика
Анализ на ДМА
Обща теория на счетоводството


Изтегли рефератаОбща теория на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия