Валяци и общи сведения за уплътняването

ВАЛЯЦИ:1.Общи сведения за уплътняването


ЦЕЛ:

Уплътняването на строителните материали се извършва с цел да се повиши тяхната плътност и якост.Това се постига като се сближават твърдите частици на материалите една към друга,като по този начин се запълват празните пространства,заети от вода и въздух.Почвата,бетонът,баластрата,трошеният камък,пясъкът,асфалтовата смес и др. са основните строителни материали и при тяхното разкопаване се увеличава,а плътността им намалява,но с течение на времето плътността на земните насипи се увеличава по естествен начин (естествено уплътняване) Този процес за да се ускори прибягваме до изкуствено уплътняване.За да се сближат частиците на материалите прибягваме до използване на външни сили.При изкуственото уплътняване се губи енергия,но се компенсира от съкращението на времето за строене,през което време могат да се извършат други дейности.Ето защо интерес за нас представлява изкуственото уплътняване,което може да се извършва по три възможни начина.1Начин: ВАЛИРАНЕ..

  • Валирането се извършва с валяци,които действат върху материалите благодарение на голямата си маса.
2Начин: ТРАМБОВАНЕ..

  • Трамбоването се извършва,чрез удряне върху материала посредством челото на тяло с голяма маса.3Начин: ВИБРИРАНЕ..

  • Вибрирането се извършва чрез тяло,поставено върху материала,което трепти с определена честота и амплитуда.Вибриращото тяло не се отделя от материала,като по този начин те застават близо една до друга.Важен е изборът на машината.Определящи фактори са:вида на материала,дебелината на слоевете,необходимата степен на уплътнение и производителността на машината.


Други реферати:
Прабългарите–Европейският път на конния народ
Създаване на Българската държава
Речник по архивистика
Сага за древните българи-прародина и странствания
Фриги и пеласги


Изтегли рефератаФриги и пеласги - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия