Векторно управление на тягови асинхронни електродвигатели за метрополитен

ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ЗА МЕТРОПОЛИТЕН


Анотация: При новите метросъстави на софийския метрополитен за първи път у нас се използва тягово асинхронно електрозадвижване. То е разработка на японската фирма „Hitachi” и е продукт на високите технологии в тази област. Асинхронните двигатели са с минимизирано тегло и габарити, висок коефициент на полезно действие и повишена надеждност. В доклада е направен анализ и сравнение между различни схеми за автоматично управление, като е дадена оценка за техните функционални възможности. Разгледани са основните принципи и предимствата на приложеното векторно управление на тяговите асинхронни двигатели, съвременната елементна база, конструкциите и технологиите, позволили постигането на високи стойности на техническите параметри.


VECTOR CONTROL OF ASYNCHRONOUS TRACTION MOTORS

USED IN THE UNDERGROUND


Annotation: Asynchronous traction motors have been used for the first time in Bulgaria on new Sofia underground trains. They have been developed by the Japanese company Hitachi and represent a product of the highest technologies in this field. Asynchronous motors have minimized dimensions and weight, high efficiency and enhanced reliability. Analysis and comparison between different automatic control systems as well as assessment of their functional capacities is carried out in this paper. Basic principles and advantages of applied vector control on asynchronous traction motors, contemporary element equipment, constructions and technologies that allow high values achievement of technical parameters are examined.Други реферати:
Медоносни пчели
Микрофлора на фуражите
Иновации в сектор Селско стопанство
Производство на зеленчуци
Ферментация на тютюна


Изтегли рефератаФерментация на тютюна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия