Великото преселение на народите и варварските държави в Европа

станала Толедо.най – голям разцвет кралството имало при кралете Леовигилд(507-586) и Рекаред(586-601).те разширили границите на държавата.

Арабската инвазия сложила край на вестгодското кралство.

Вандалско кралство. Това е второто варварско кралство. Предполага се, че прародината им е Скандинавският полуостров и Ютландия. Оттам те започнали да се разселват по Долна Елба, Висла, горното и средното течение на Одер. През III в племената нападали Панония и Реция, но претърпели поражение от империята. Сключили мир. През 335г император Константин Велики дал съгласие те да се заселят като федерати в Панония. През 4в голяма част вандали се насочили на запад под предводителството на крал Годегизел. След неговата смърт крал станал Гундерих.В хода на конфликтите се формирало държавно устройство под формата на кралство. През 409г те се установили в Испания. През 429 г предвождани от крал Гейзерих(428-477) навлезли в северна Африка. През 435г след преговори вандалите станали федерати на империята. Тъй като Картаген не им бил предоставен те го завзели и през 439г възникнало вандалското кралство със столица Картаген. През 442г Гейзерих завладял Сицилия. Сключили договор с Рим и били освободени от задълженията си като федерати. През 455г завладели и Рим. Противоречията с църквата продължавали с променлива сила при различните владетели. Император Юстиниан решил да унищожи вестготската държава и през 533г вестготите били разбити. До 546г отделни групи оказвали съпротива, но те не можели да разчитат на победа.

Бургундско кралство. Бургундите били източногерманско племе.първоначално живеели в земите на Южна Норвегия, но после се преселили между Среден Одер и Долна Висла. През III в достигнали Майн. През 413г били обявени за федерати на Западната римска империя. Заселили се около гр. Вормс. Там възникнало Бургундското кралство. След битки с римляни и хуни през 443г те се преселили в земите между Женевското езеро и Рона. За столица избрали гр. Женева. Нов етап настъпил през 457г с развитие на обществените отношения. През 461г за столица бил избран Лион. Когато починал основателят на кралството Хундерик , държавата била разделена между синовете му. През 501-516 един от тях обединил кралството. По времето на Хундобад бил издаден законодателният сборник „Бургундска правда“. След него престола заел Сигизмунд ( 516-524). той се приобщил към католическата църква и ролята на папския двор нараснала. Той установил добри връзки с Източната Римска империя, но император Юстин ,когато заел престола променил политиката към бургундите. Изолирано, кралството попаднало под ударите на франки и остготи. Постепенно по външни и вътрешни причини бургундското кралство западнало.

Хуните в Европа. Между 377 и 453г като един от най – важните политически фактори на Европейския континент се издигнал хунския племенен съюз. Негов център в началото на Vв станала провинция Панония. Най – голямо могъщество хунския племенен съюз достигнал при Атила ( 435-453).

Първоначално хуните застрашавали главно земите на Източната римска империя. Предприели нападение през 441г. Византийците били принудени да сключат мир и да плащат данъци. През 447г нападнали повторно. Византийците отново поискали мир.

През 451г хуните нахлули в Галия. Срещу тях се организирала широка коалиция от вестготи, франки и бургунди. На страната на хуните се включили гепидите и остготите. Атила бил принуден да се оттегли. През 453г Атила починал, асъюзът се разпаднал.

Остготско кралство. След разпадането на хунския съюз от състава му излезли всички германски племена, между които най – многобройни били остготите. Източноримският император Маркиан сключил договор с техните предводители Валамер, Теодомер и Видимер и им предоставил земи за заселване в Южна Панония.


Други реферати:
Работна заплата в организацията
Работната заплата.
Разлики между екип и група. Видове екипи и работата в екип като процес.
Регионална икономика. Измерения на пазара на труда в Пловдив
Ролята и значението на инвестициите за повишаване на кечеството на труда.


Изтегли рефератаРолята и значението на инвестициите за повишаване на кечеството на труда. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия