Великото преселение на народите и варварските държави в Европа

През 488г вождът на остготите Теодорих организирал поход срещу Италия. Там се намирали скитите. Те били победени и през 493г възникнало остготското кралство със столица Равена. Теодорих управлявал около 30г. След неговата смърт отношенията между остготи и римляни се влошили. Вътрешните борби отслабили остготското кралство и през 555г то било подчинено на Византия.

Лангобарди. През 568г в земите на бившото остготско кралство нахлуло германското племе лангобарди. Първоначално те населявали земите по лявата течение на р. Елба, а в последствие провинция Панония. Предвождани от крал Албоин те заели земите на Северна и Средна Италия, както и планинските области на Южна Италия. Столица станал гр. Павия. Една от целите им била да завладеят Рим, но това не станало. През втората половина на VIIв били подчинени на франките.Други реферати:
Индоевропейско езиково семейство
Видове прости изречения по структура
The Effect of Input and Interaction on SLA
Образователна система на Франция
Общуването с възрастните за социализацията на децата от предучилищна възраст


Изтегли рефератаОбщуването с възрастните за социализацията на децата от предучилищна възраст - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия