Венчелистчета

В анатомично отношение венчелистчетата са по-тънки от чашелистчетата й се състоят от 3-4 слоя клетки,два от които са долният и горният епидермис.Клетките на епидермиса имат много често вълновидно нагънати клетъчни стени,особено при двусемеделните и много често имат вътрешни израстъци на клетъчната стена.По външните клетъчни стени на епидермиса се образуват израстъци като папили и трихоми.Папилите са закръглени образувания и придават кадифен изглед на повърхността на венчелистчетата. Във връзка с о прашването в много цветове със сраснало венче се образува шпора .Възникването на шпората е в тясна връзка с образуването на нектара ,който се отделя от стената на самата шпора или от намиращи се вътре в щпората нектарници .Шпората възниква от венчелистче или от лисче на простия околоцветник.Цветовете с шпора са характерни за сама китката,ралицата,шпореца,луличката,теменугата и други представители на сем.макови,лютикови,салепови,теменугови,балсаминови и други.Според някои изследователи венчелистчетата водят началото си не непосредствено от чашелистчетата,а са резултат от редукцията на тичинките.В други цветове изследователите считат тези преходи като резултат от неправилно развитие.

Класически пример за това ,че венчелистчетата са произлезли от видоизменени тичинки са цветовете на бялата водна роза и жълтата водна роза,при които се наблюдават преходи между тичинки и венчелистчета.В бялата водна роза чашката се състои от 4 листенца,а венчето съдържа голямо количество венчелистчета.

Кичести цветове.Кичести се наричат цветовете,в които има ненормално увеличение на броя на венчелистчетата.В повечето случеи те възникват в резултат от превръщането на тичинките във венчелистчета ,а понякога и на плодолистите.Тъй като именно на кичестите цветове е основано въвеждането на културните пози,божури,това явление отдавна се използва в


Други реферати:
Годишен финансов отчет
Дългосрочни финансови активи - придобиване, преоценка и намаление
Основен капитал. Същност и характеристика
Отчитане на разчетите с доставчици, клиенти, подотчетни лица, деботири и кредитори
Банково счетоводство - отчитане на безналичните разплащания в страната


Изтегли рефератаБанково счетоводство - отчитане на безналичните разплащания в страната - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия