Видове доказателства

Частни документи

Подписани частни документи- законна доказателствена сила. Частните документи биват подписани и неподписани. Неподписаните могат да служат за доказателство, но имат различна доказателствена сила от подписаните.

Граници на законната доказателствена сила на подписаните частни документи. Задължителната доказателствена сила на частния документ се изразява само в това, че текстът му се смята за изчвление на лицето, което го е подписало. Съдът преценява юридическото значение на документа както и свързаните с него въпроси да бъде обезсмислен, ако се установят обстоятелства, които водят до това ( пример недееспособност или пороци на волята).

Попривки и недостатаци на подписаните документи.В текста на един подписан документ може да има различни попривки: заличени думи, прибавени думи, поправени думи и други. Редовно е когато в текста на един документ, които ще се подпише, се правят поправки, ако се иска да се спести преписването му, тези поправки се уговарят изрично преди подписа или пък след подписа да се направи уговорка за извършването им , която също да се подпише.

Видовете доказателства са :

  • Подпис

  • Подписване на едно лице от друго лице

  • Неръкописен подпис

  • Подпис на телеграма

  • Заверен подпис

  • Подпис на бял лист ( бланкет)

  • Отпечатък от пръст вместно подпис

  • Отпечатък от прест от недъгавост

  • Ясното на отпечатъка от пръст

  • Участие на свидетели

Неподписани частни документи

Подписване на едно лице от друго лице – когато става въпрос, че подписът е положен от пълномощника, които е подписал упълномощителя си ( разбира се пълномощното трябва да се докаже също както ако пълномощникът беше подписал направо своето име) подписването ще бъде признато за валидно. Такова подписване на едно лице от друго е валидно и ако съгласието за това е дадено устно, обаче ако лицето за което се твърди , че е дало съгласието си , оспорва това, доказването е крайно затруднено. Подписването на едно лице от друго, ще бъде валидно и ако лицето, което е подписано по такъв начин, без да е дало съгласието си за това, допълнително потвърди извършеното това което е извършено по


Други реферати:
Глобализацията и българската национална съдба
Големите политически убийства в България
Големите философски течения
Граници на приложение на сревнителния метод в политиката
Демографските показатели в област Враца


Изтегли рефератаДемографските показатели в област Враца - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия