Видове ECAD системи. Харатктеристики и възможности. Критерии за избор на ECAD система

Видове ECAD системи. Харатктеристики и възможности. Критерии за избор на ECAD система


Съществува голямо разнообразие от системи за проектиране на аналогови, цифрови и смесени електрически схеми. Някои от ECAD системите са обвързани с крайния продукт – печатна платка или интегрална схема, а други с реализацията на конкретна технология. Някои от най – популярните ECAD системи са OrCAD, Protel, P-CAD, Tina Pro, Electronics Workbench, Cadstar, Tango и други.

Мощните ECAD системи предлагат напълно завършен цикъл на проектиране, обхващащ етапите от идеята до производството на продуктите. Днес почти не се срещат ECAD системи без модула SPICE, който е базиран симулатор. Може да се каже, че SPICE е стандартно ECAD средство за проверка на изпълнението и поведението на интегралните схеми още в процеса на проектиране.

  1. OrCAD – интегрирана среда EDA

OrCAD притежава интегрални модули. Тези модули, които се използват за електрическото и конструктивно проектиране са:

  • Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми (OrCAD capture).

  • Аналогов и аналогово – цифров симулатор PSPICE A/D

  • Графичен редактор за проектиране на печатни платки OrCAD PCB Editor.

  • Анализ за паразитни ефекти в печатни платки OrCAD Signal Explorer.

  • Автоматично опроводяване на печатни платки SPECCTRA for OrCAD.

  • Интерфейсен модул SLPS за интегриране на PSPICE и Matlab/ Simulink.


Други реферати:
Спортна психология
Стрес реакция при биологичните системи и биоиндикация. Основни фази при стреса. Комбинативно въздействие на сресорите
Хигиена и психопрофилактика
Теории за психичния живот
Трансакционен модел на личност


Изтегли рефератаТрансакционен модел на личност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия