Видове мениджъри, лидерство

Приложение

Накарайте слона да скача

Брент Филсън е известен консултант по въпросите на лидерството, автор на 23 книги, някои от които са продадени в тираж 1 000 000 копия. Неговите книги за лидерството са били представяни в близо 300 списания и вестници по целия свят.

За разлика от мениджмънта, който включва просто грижа и хранене на вашия организационен слон, великото лидерство кара слонът да скача. Лидерството не е да накараш хората да сторят това, което искат. Ако те искаха да го сторят, вие нямаше да сте им нужен за лидер.

Вместо това, лидерство е да накараш хората да направят онова, което не искат (или мислят, че не могат да направят) - и при това да бъдат изцяло въодушевени да го вършат.

Този парадокс е в основата на всяко велико лидерство.

Всеки, който разбира от слонове знае, че те могат да бягат, могат да се изправят на задните си крака, могат да коленичат на четири крака, могат да се претъркулват, но не могат да скачат. Ето това е великото лидерство: да накараш организациите да направят онова, което те обикновено не могат да сторят, например да се постигат непрекъснато страхотни резултати.

Не можете да си помогнете, ако самите вие скочите. Слонът трябва да го направи. Не можете и да избутате слона във въздуха. Той трябва да скочи доброволно. Да накарате слона да скача изисква изграждането на специални взаимоотношения между лидера и хората в организацията. Много лидери разбират грешно тези взаимоотношения. Те се опитват да използват страха и болката, за да предизвикат действията, които са им необходими, за да се постигат непрекъснато страхотни резултати. „О, няма проблеми, ще накарам този слон да скача! Само ми дайте една тояга и гледайте!”

Употребата на страх и болка лесно се превръща в навик, но той със сигурност е деструктивен както за лидера, така и за хората. Да накарате слона да скача - не само един-два пъти, а непрекъснато (например да водите хората към постигането на страхотни резултати), изисква дълбока човешка и емоционална връзка между лидер и последователи. Фундаментът за тази връзка е сърцето на лидера.


Други реферати:
Образованието на 21 век. Образователната система на Гърция. Стратегия за висше образование на България
Използването на информационно-комуникационните технологии в учебния процес-актуален проблем на съвременното училищно образование
Аритметични изрази и формули в MS Excel-6 клас
Моралните конфликти в бизнеса и начини за тяхното разрешаване
Възпитание за демократично гражданство чрез програмата Здраве чрез движение сред природата


Изтегли рефератаВъзпитание за демократично гражданство чрез програмата Здраве чрез движение сред природата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия