Видове мениджъри, лидерство


София

Съдържание


  • Лидерски качества и умения.Сходства и различия между лидера и мениджъра……………………………………………………………………………………………..2


  • Мениджърски роли……………………………………………………………………………4


  • Лидерски роли…………………………………………………………………………………..6


  • Лидерски стилове………………………………………………………………………………8


  • Видове мениджъри…………………………………………………………………………….9


  • Мениджърска мрежа на Блейк и Моутън……………………………………….….11


  • Управленски модели………………………………………………………………………...11


  • Източници на информация........................................................................12


  • Приложение – публикация „Накарайте слона да скача” – автор Брент Филсън…………………………………………………………………………….……………………13Други реферати:
Българският език-Иван Вазов
Изворът на белоногата-една страшна бяла балада в черно време
Образите на Нено и Неновица
Българската литература от епохата на Възраждането-същностни белези и периодизация
Житейският избор в Ботевата поема На прощаване


Изтегли рефератаЖитейският избор в Ботевата поема На прощаване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия