Видове мениджъри, лидерство
Последната проверка за лидера е това,

че оставя след себе си в хората убеждението и

желанието да продължават по-нататък.


Уолтър Липман


Редица автори отбелязват, че между ръководител (мениджър) и лидер съществува голяма разлика. Лидерството е част от мениджмънта, тоест от управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер. Управлението може да се дефинира като умствен и физически процес, който подтиква подчинените да изпълняват предварително предписани им работи и задачи. От друга страна, лидерството може да се дефинира като процес, с помощта на който една персона оказва влияние върху поведението на членовете на групата. Ръководителят (мениджърът) на една организация е „човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени. Неговата цел е да влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията. За разлика от ръководството, лидерството е способност да се оказва влияние върху поведението на отделни личности и групи и да се


Други реферати:
Класическата психодрама на Я. Л. Морено
Личностна психология
Невропсихология
Основни категории на психология на развитието
Аномалното поведение на личността като психологически проблем


Изтегли рефератаАномалното поведение на личността като психологически проблем - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия