Видове управленски решения

Всеки човек през живота си неизбежно е вземал решения. За целия ни живот решенията се натрупват с хиляди, дори милиони.

В стопанския живот също има изобилие от решения, които се налага да бъдат взети .Но тук вече нещата стоят по много по-сложен начин. Вземането на решения е най-важното нещо, което прави един ръководител, тъй като това засяга интересите не само на решаващия, а и на много други хора: работници, служители, техните семейства и др.Освен това, не всеки има правото да вземе дадено решение.Както способноста да комуникира, така и способноста да се вземат решения, представлява умение, което се усъвършенства с опита и възрастта.Вземането на управленско решение е систематизиран процес с определени етапи и последователност.

Управленските решения са многобройни и разнообразни. Има много признаци, по които те могат да бъдат класифицирани, но най-често се разделят по:

  • Значимост-стратегически, тактически и оперативни;

  • Повтаряемост-рутинни(програмирани) и творчески (непрограмирани);

  • Обхват на въздействие-общи и частни;

  • Равнище на управление-висши, средни и низши;

  • Начин на изработка-индивидуални и групови;

  • Проблема,който решават-кризисни, некризисни и на благоприятна възможност;

  • Според подхода-интуитивни, основани на съждение и рационални;По значимост:

Стратегическите решения са най-дългосрочни, обикновено от 3 до 5 години.Вземат се от висшето ръководство на организацията.Те определят най- важните цели и задачи на фирмата.Стоят най-високо в йерархията на решенията и всички други трябва да бъдат съобразени с тях, затова и отговорността при тях е най-голяма.


Други реферати:
Българските владетели
Ахил и Хектор-различните лица на героизма
Българският Великден
азовия разказ за българина и българското в Епопея на забравените
Българският календар в Римската Империя


Изтегли рефератаБългарският календар в Римската Империя - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия