Видове управленски решения

Тактическите решения са с по-малък обхват на въздействие-до няколко месеца.Свързани са с постигането на отделни, по-малки цели, с организацията на работата, с поведението на организацията и нейните членове и т.н.

Оперативните решения пък са ежедневни и се вземат с цел разрешаването на някой частен проблем.Те са най-динамични и трябва да се вземат възможно най-бързо, а също и да се прилагат веднага.Имат основно регулираща функция.

По повтаряемост:

Рутинни решения са тези, които са били прилагани в дадена ситуация и са дали вече задоволителни резултати. Те имат определена последователност на етапите си, известна е тяхната цена, очаквани са строго определени резултати.Като правило, броят на възможните алтернативи при тях е малък. Такива решения се използват при често повтарящи се ситуации, сходни една с друга. Лесно се вземат, не изискват много време, намаляват отговорността и снижават вероятността за грешки.Вземането на такова решение може да се оприличи с решаване на математическо уравнение, в което се променят само стойностите на параметрите.

Творчески решения се прилагат при нови ситуации, които не са се случвали досега, или съдържат нови и неизвестни фактори.Невъзможно е предварително да бъдат определени конкретни стъпки, действия, ресурси, срокове и т.н. Тези решения са по-рискови, изискват повече време за подготовка, възможните алтернативи тук обикновенно са многобройни. Това са „истинските” мениджърски решения.Висшият мениджмънт, поради естеството на своята работа и на задачите, които решава, взема по-често творчески решения, докато при по- низшите мениджъри преобладават рутинните решения.

По обхват на въздействието:

Общите решения засягат интересите и се отнасят до дейността на цялата организация.В изготвянето и изпълнението им участват всички или по-голяма част от звената на организацията.

Частните се подчиняват или са част от общите.Отнасят се за проблем, засягащ отделна част от организацията.


Други реферати:
Анатомия на властта - Джон Кенет Гълбрайт
География на техническите култури в България
Балканите и Европа. Едно европейско пространство
Божествен закон, човешки закон и републиканско политическо устройство
Атентатът срещу папа Йоан Павел ІІ и българската следа


Изтегли рефератаАтентатът срещу папа Йоан Павел ІІ и българската следа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия