Видове управленски решения

Недостатъците на груповите решения и съответно предимства на индивидуалните са:
  • Груповите решения се нуждаят от повече време спрямо индивидуалните, но всичко зависи от конкретната ситуация.

  • Разногласията в групата могат да предизвикат конфликти, които да попречат на решението или да влошат неговото качество.

  • Груповото решение може да доведе до постигане на съгласие „на всяка цена” с цел вземане на „каквото и да е” решение.

  • Ако в групата има хора със сходни професионални интереси, взетото решение може да е подчинено на тях(но този проблем стои и пред индивидуалното решение).

  • Като цяло груповите решения са по-рискови, защото при тях отговорността се разпределя между всички членове на групата.

  • Възможно е в резултат на дискусията,компромисите и т.н., да се получи отклонение от основната цел.

  • Груповите решения са по-стандартни, нетворчески.Работещите в група хора се страхуват да предлагат решения,които могат да се определят като „странни” или „глупави”.

Интересен е и въпросът от колко члена трябва да се състои една група, за да работи тя ефективно.Повече членове, означава повече идеи, гледни точки и мнения, но и повече време, спорове и конфликти.

Според проблема,който решават:

Кризисните решения носят в себе си най-голяма отговорност. Обикновено те трябва да разрешат проблем, който заплашва сигурността на организацията или изпълнението нейните цели.Свързани са с недостиг на време, условия на натиск и стрес.

Некризисни решения се отнасят до проблеми, които трябва да бъдат решени, но не са с такава важност и спешност като предходните и не представляват сериозна заплаха за организацията.


Други реферати:
Из Животът на философите
Държавна власт
Особености на съвременния свят и приложение на философското образование
Държавна служба.Понятие. Статут на държавния служител
Законодателен процес


Изтегли рефератаЗаконодателен процес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия