Видове управленски решения

Решенията на благоприятната възможност се отнасят до използване на създали се благоприятни възможности на ситуацията в полза на фирмата-прилагането на печеливши действия, инвестиции и т.н. Не е задължително на практика тези решения да водят до успех,просто ситуацията е благоприятна.

Според подхода:

Интуитивни са решенията, взети само въз основа на усещането, че са правилни и ще доведат до успех.При тях не се прави никакъв анализ и няма „за” или „против”.Тесе вземат на базата на т.нар. „шесто чувство”. Много от успешните големи и важни решения в бизнеса са взети именно така, но също така има и много неуспешни.

Основаните на съждение понякога приличат на интуитивните, но те са решения взети на основата на знанията или натрупания опит.Опитът от подобни ситуации в миналото помага „интуитивно” да се вземе решение при подобна ситуация сега. Знанията за това как други са постъпили в подобни ситуации или за възможните последици от някой действия, помагат по същия начин.Ето затова, този подход трудно може да се използва при ситуация, която е нова и неорпеделена.При много сложни ситуации той също дава лоши резултати.Работейки по този метод, използвайки само миналия опит и частични знания, при вземането на такова решение може да не се забележат новите алтернативи.

Рационални са решенията, взети с помоща на обективен аналитичен процес.Решенията,свързани със структурирани проблеми се характеризират с това,че целта на решението може да бъде зададена ясно, точно и еднозначно.Много често тя има количествен израз.Освен това и критериите, и ограничителните условия също могат да се зададат еднозначно и количествено.При тези проблеми е налице съвкупност от решения.Но едно от тях е най-доброто- оптималното решение.При този род проблеми, този койтоформулира съвкупността от решения, разполага с достатъчна по количество и качество информация.За всяко от решенията могат да се предвидят и последствията от него.


Други реферати:
Подсистема на политическите отношения. Политически лидери
Хенри Кисинджър-Дипломацията (резюме)
Човешките отношения и регулиране
Теория за разделение на властите
Политическият живот в България през 20 век (Българският политически живот през 20 век)


Изтегли рефератаПолитическият живот в България през 20 век (Българският политически живот през 20 век) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия