Видове управленски решения

В управленската практика се срещат и сложни проблеми и ситуации, в които действат множество фактори с различна сила.Това са т. нар. неструктурирани проблеми.При тях целта не може да се зададе точно, не могат да се формулират коректно и критериите за избор и решение.Не могат да се предвидят и последствията от тях.Поради тези причини, ръководителят взема някакво решение, но не може да знае дали то е добро или лошо.

Решения,свързани със слабо структурираните проблеми.При тях може да се предвиди силата на действието на един или няколко фактора върху вземането на решение.Този фактор или фактори формират т.нар. околна среда, която действа благаприятно или не спрямо избора на решения.Чрез теорията на вероятностите е възможно да се прогнозира въздействието на тази околна среда върху вземането на решения.

Според функсцията на управление решенията могат да се класифицират и така:

  • По-типични решения в областа на функцията „Планиране”, които са свързани с отговор на следните въпроси:

  1. Каква е задачата на организацията или от какъв род е бизнеса?

  2. Какви трябва да бъдат целите?

  3. Какви изменения могат да настъпят във външната среда и как те ще въздействат върху бъдещето на организацията?

  4. Каква ще е стратегията и тактиката за постигане поставените цели?

  • Решения, типични за функцията „Организиране”, които отговарят на въпросите:

  1. Как да изградим организационната структура?

  2. Как да координираме действията на отделните области,така че те да протичат без противоречия?

  3. Как да разпределим решенията по степените на йерархията?

  4. Трябва ли да променяме организационната структура при променлива външна среда?


Други реферати:
България и 2 Световна война 1939-1945
Златен век
Митология на предхристиянството
Падане на България под Османска власт
50 г. от първата ядрена катастрофа


Изтегли реферата50 г. от първата ядрена катастрофа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия