Видове управленски решения

По-важни решения, свързани с функцията „Мотивиране”
  1. От какво се нуждаят подчинените?

  2. В каква степен се удовлетворяват техните потребности?

  3. Ако удовлетвореността от работата и производителността на подчинените са нараснали, то на какво се дължи това?

  4. Какво може да се направи, за да се повиши удовлетвореността от работата?

  • По-важни решения, свързани с функцията „Контрол”,отговарящи на въпросите:

  1. Как да се измерват резултатите от работата в организацията?

  2. Как да се дава оценка на тези резултати?

  3. Какъв е успеха в достигането на целите?

  4. Какви коригиращи решения трябва да се вземат , ако има сериозно отклонение от пътя за постигане на целите?

Трудно е да се вземе решение, което да е идеално и да не води след себе си до отрицателни последствия.Повечето решения трябва да балансират между интересите на различни индивиди,групи,отдели, организации и както и да бъдат погледнати, не могат да бъдат наречени не само „добри”, но и „приемливо добри”.Затова всяко решение е компромисно. Това означава,че предварително са известни някои негови слаби страни или евентуални недостатъци, но се взема, защото то води до постигане на желаната цел при приемливи разходи и загуби.Ефективните мениджъри са хора, които не позволяват недостатъците на решението да парализират тяхната воля.Те са хора, знаещи че да не се вземе решение често е по-лошо, от вземането на едно не чак толкова добро решение.

Решението е избор на алтернатива.Управленското решение е много по- сложно, рисково и отговорно от останалите.То трябва да отговаря на изискванията за обоснованост, целенасоченост,ресурсна обезпеченост,проверимост и коректност.Успешното вземане на


Други реферати:
Наркотиците–лъжливите приятели
Есе за чалгата
Нравственото изпитание като път към усъвършенстване на човешката личност
Бог е любов! Нашите небесни покровители
А сега остават тия три-вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта (1Кор, 13;13)


Изтегли рефератаА сега остават тия три-вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта (1Кор, 13;13) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия