Високоскоростни услуги в мобилните клетъчни мрежи

Високоскоростни услуги в мобилните клетъчни мрежи2.1 Високоскоростно предаване на данни с комутация на канали - HSCSD


В GSM системите предаването на данни се осъществява посредством комутация на канали, като на един потребител се предоставя един времеинтервал в един канал. Това осигурява скорост от порядъка на 9.6 kbit/s, или 14.4 kbit/s, в зависимост от метода използван за кодиране на канала. При високоскоростното предаване на данни с комутация на канали на един потребител се предоставят няколко времеинтервала (до четири) в един канал. Така абонатите имат възможност да предават данни със скорост 38.4 kbit/s или 57.6 kbit/s.

Предимство на този метод е, че изисква само софтуерна настройка на съществуващата GSM мрежа и не е необходим нов хардуер. Това дава възможност за бързо и лесно внедряване на HSCSD.

Броят времеинтервали, които заема потребителя, зависи от класа на неговия мобилен апарат, т.е. от това колко времеинтервала може да поддържа едновременно. При изграждане на връзката информацията за класа на MS и за желаната скорост от потребителя, се изпраща към мрежата. Мрежата определя каква скорост може да предостави в момента, като тя може да се променя по време на самата връзка. Динамичната промяна на броя използвани времеинтервали, по време на връзката става по няколко начина:

  • По инициатива на потребителя, когато той желае да увеличи или ограничи използваната от него честотна лента;

  • При осъществяване на хендоувър, когато в новата клетка не могат да се осигурят същия брой времеинтервали;

  • При претоварване в клетката, мрежата може да намали броя предоставени времеинтервали.

Когато намаляването на скоростта е инициирано от страна на мрежата, при първа възможност тя може да възстанови първоначално изискваната скорост и да я предостави на потребителя.

HSCSD позволява преразпределяне на пълноскоростни трафични канали в HSCSD конфигурация. Целта на високоскоростното предаване на данни с комутация на канали е предоставянето на комбинация от услуги с различна честотна лента по въздушния интерфейс. Наличният капацитет при HSCSD е няколко пъти повече от капацитета на TCH/F (Full rate traffic channel), което определя значително нарастване на използваната скорост по въздушния интерфейс.

Мултиплексирането на няколко канала в една HSCSD конфигурация може да се представи по следния начин – фигура 2.1.1:
Други реферати:
Възникване, развитие и същност на Зелената партия в България
Възраждане на българския предприемач
Дейност на водата
Външна политика на Русия в началото на 20в.
Външният тласък


Изтегли рефератаВъншният тласък - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия