Власт и политика

ТЕМА/РЕФЕРАТВЛАСТ И ПОЛИТИКА


Най – чудесното и възвишено завоевание на Homo sapiens в неговото социално и историческо развитие е способността да общува и да има своя неповторима система от възгледи и схващания за себе си и за заобикалящия свят.

По този начин човешкия вид е достигнал такъв етап от своето развитие, който обещава ново качествено равнище и нов начин на живот. ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОЩЕ ОТ КАМЕННАТА ЕРА, когато човешкия индивид се сблъсква с първия епизод на бърза и крупномащабна социална промяна в историята. И от тогава от каквато и да е гледна точка да оценяваме промените, ще установим, че в тяхната основа винаги стои човекът със своите способности да прониква в тайните на материята да променя фундаментално своя живот властвайки.. Ако трябва да характеризираме днешното време в което живеем то е бурно и динамично в което преобладават промени свързани изцяло с обществото ни. От хилядолетие стремежът на прогресивното човечество е да се повиши материалното благосъстояние на всички хора, да живеят народите в мир и разбирателство, да се осигурят социални условия за усъвършенстване. Но при своето съществуване човешкия вид е обладан от 2 неизменни роли, да бъде проводник или извършител на промените, да е основен потребител на техния продукт. И до тук от казаното ни става ясно, че политологичните знания имат хилядолетна традиция, като търсенето на възможности за усъвършенстването на управлението по същество е търсене на пътища за постигане на ефективност.


  1. Определение за политика

Терминът политика произхожда от старогръцки. Още от древността започва да израства учението за политиката, като висш хуманен израз на изкуството да се управлява държавата. Днес магическото словосъчетание е достояние на милиони хора. С него се търсят обяснения на какви ли не феномени и процеси.

Могат да се посочат редица значения на термина политика (която е със старогръцки произход) пр. Като начин на действие, осъществяван от законния и задължителен авторитет на правителството; действия, които включват решение или избор между реални възможности и вид отношения между класи, народности, нации и др. по – малки социални групи. Накратко свеждаме термина до поддържане и провеждане на определен курс от действия, чрез вземане на решения, които включват стратегия, тактика и цел. Необходимо е също да се разкрие общата основа на политиката и властта, да се изясни същностната им връзка.

  1. Властта, разбиране за власт.

Един от най – разпространените, но неправилни подходи е властта да се отъждествява със силата, насилието, организираното насилие на една класа върху друга. Тук трябва да се спомене, че според Макс Вебер държавата е ‘’ организация, която успешно поддържа монопола за легитимна употреба на сила върху дадена територия’’, което се явява собствено поле на политиката, политическа сцена или арена или образно казано, главния актьор в политиката.


Други реферати:
Конституционен съд
Криминология
Трудово право
Женската психология в традицията на психоанализата
Жизненият цикъл


Изтегли рефератаЖизненият цикъл - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия