Внедряване на ERTMS, ETCS, GSMR


ВНЕДРЯВАНЕ НА ERTMS ( ETCS + GSM-R) В ТЯГОВИЯ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ НА

БДЖ” ЕАДИзграждането на конкурентен железопътен транспорт е една от целите на Европейската политика за железниците и предполага безпрепятственото осъществяване на международни железопътни превози по трансевропейската транспортна мрежа и коридори. Директива 96/48/ЕС (интероперативност на високоскоростна мрежа) и Директива 2001/16/ЕС (интероперативност на конвенционална мрежа) изискват “постепенно преминаване от съществуващото положение до крайното положение”, в което съответствието с Техническите спецификации за интероперативност ще бъде норма.

Наблюдението на движението на влаковете, на състоянието на подвижния състав и динамичното им управление ще стане възможно с внедряване на европейската система за управление на железопътния трафик ЕRTMS и по националната жп мрежа.


Основните приоритети за интегрирането и разширяването на участието на “БДЖ”ЕАД на вътрешния и международен пазар са насочени към повишаване на конкурентоспособността. Това определя необходимостта от технологичното преструктуриране при управление на експлоатационния процес със система от мерки и техническото обновяване на подвижния състав в съответствие с европейските изисквания за безопасност на превозите и оперативна съвместимост.


Битката за внедряване на европейска система за контрол на движението на влака ETCS в БДЖ не започва с приемането на националния план за внедряване на ЕRTMS.

Внедрената в Р. България ETCS система АЛТРАКС е първия европейски търговски проект, при който се оборудват над 250 км трасе и над 100 единици тягов подвижен състав.

Български държавни железници в лицето на НК “ЖИ” и “БДЖ” ЕАД има натрупан вече ценен опит при внедряването по принципа “ретрофитинг” в периода 1999 –2005 г. и експлоатацията до този момент на система АЛТРАКС на фирма АЛКАТЕЛ, която е ETCS Ниво 1, по линията София – Пловдив – Бургас. В съответствие с техническите условия на договора, бордовото оборудване бе проектирано да съчетава съвместимост на функциите на STM (специфичен трансмисионен модул) за взаимодействие с JZG 703 и ЕTCS пътно оборудване.

Проектирането, изграждането, изпитването и приемането на системата за редовна експлоатация премина през различни етапи, съответстващи на спецификацията за системните изисквания SRS и европейските стандарти CEНЕЛЕК за такива системи.

Ще маркирам основните етапи, през които премина внедряването на подсистема “локомотивно оборудване” и ще запозная аудиторията с една малка част от трудностите, които бяха преодоляни със съвместните усилия на трите дружества АЛКАТЕЛ, НК “ЖИ” и “БДЖ” ЕАД. Това са:

  • Инженеринг за пет типа инсталации на бордово оборудване, съобразено с особеностите и наличните свободни пространства на всеки тип локомотиви;

  • Инсталиране на пет прототипа и създаване на съответната техническа документация и инструкции;

  • Функционални и системни изпитания с всеки прототип;


Други реферати:
Печалбата и фактори, определящи нейната величина
Парично предлагане и ликвидност
Пазар, пазарен механизъм
Продуктова иновация
Счетоводство-годишен финансов отчет


Изтегли рефератаСчетоводство-годишен финансов отчет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия