Воден транспорт

9.2. Материална база на водния транспорт и организация на експлоатацията й

Материалната база на пътническия воден транспорт включва два основни елемента: пристанищни съоръжения и плавателен състав.

Пристанищните съоръжения са приспособени за извършване на всякакъв вид технологични операции по управлението на приемането и изпращането на корабите в пътническото съобщение. В зависимост от функциите си прист.съоръж. се разграничават в рамките на три отделни групи:

  • Съоръжения за приставане, престой и заминаване на корабите.

  • Съоръжения за обслужване на пътниците във вътрешно и международно съобщение.

  • Спомагателни съоръжения.

Съоръженията за приставане включват предимно кейове и пристани. Централно място в района на пристанищния комплекс заемат съоръженията за обслужване на пътниците, представени от морските гари и павилиони. Това са специализирани съоръжения, които се разполагат в зависимост от конкретните условия, но по възможност – по-близо до пристана. В сградата на морската гара се извършват всички видове операции по подготовката на кораба за отплаване. Предназначението й се конкретизира в следното:

  • Организиране на бързо и безопасно слизане и качване на пътниците на и от кораба.

  • Регулиране на предвижването на пътниците от гарата до кораба и обратно.

  • Информационно обслужване на пътниците и продажба на билети.

  • Приемане, таксуване и превозване на багажа на пътниците до кораба.

  • Бързо и ефективно извършване на граничния, митническия и санитарния контрол.

Спомагателните съоръжения в състава на пътн.комплекс обслужват само плавателните съдове по време на престоя им в пристанищата. Те са за различни товаро-разтоварни работи, зареждане накорабите с горива и провизии и други подобни.

Плавателният състав на пътническия воден транспорт включва различни по вид, капацитет, оборудване и функционално предназначение превозни средства. Според вида на двигателната тяга пътн.кораби се делят на: параходи, топлоходи, електроходи.

Експлоатацията на плавателния състав се организира и осъществява в рамките на две осн.организационни форми: линейно и рейсово корабоплаване. Линейното корабоплаване е свързано с разкриването и поддържането на пътн.транспортни връзки по определени направления (линии). Рейсовата форма през последните години измества линейната. Круизите са конкретен нейн израз.

Успешното решаване на проблемите, свързани с експлоатацията на специализираната материална база на пътн.воден транспорт, е важно условие за изхода на конкурентната борба с останалите транспортни видове, за завоюване на пространство на туристическия пазар.


Други реферати:
Kreatives Schreiben
Le COD - complement d'objet direct
Le complement direct
Manchester and the Industrial City
Quantum numbers


Изтегли рефератаQuantum numbers - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия