Външна политика на България

Въпрос № 20


Балканската политика на Република България


България е средна по размери европейска държава, разположена в центъра на Европа, заинтересована от отношенията със другите страни. Балканските взаимоотношения протичат много динамично.

Традиционните фактори за балканска политика са:

 1. Балканите заемат мостово положение между Европа и Азия и Европа и Африка

 2. Балканите са геополитически възел на световни съперничества – почти всички Велики сили имат интереси към Балканите

 3. Балканите си остават икономически най – изостаналия регион в Европа – причината е многовековното османско робство, Балканите са бедни на природни ресурси

 4. наследството, което завари България след 10.ХІ.1989 г.

 5. вторият балкански пакт – 1953 – 1954 г.

 6. първата среща на външните министри на балканските държави в Белград – 1988

 7. във връзка с двустранните отношения към 10.ХІ.1989 г . България завари лоши отношения с Югославия, сдържани отношения с Румъния, замразени отношения с Албания.

Демократичните промени пораждат надежди за балканско разбирателство, но се срещат извесни трудности – твърде дълго Балканите се лишаваха от комунистическите режими; новите демокрации се оказаха в тежка и продължителна криза; различните балкански държави имаха различни покровители; България се сдоби с нов проблемен съсед; постоянното редуване на балканските кризи – 7 – дневната война в Словения – 1991 г.; войната в Хърватска – 1992 – 1995 г .; конфликта Босна – 1993 – 1995 г.; пълен разпад на държавничеството в Албания - 1997 ; кризата в Македония – 2001 г.

Основните външнополитически сили не успяха да създадат консенсус по една основна външна политика на страната

Целите на балканската политика на България:

 1. да се гарантира национална сигурност

 2. преодоляване на негативното наследство

 3. активизиране на сътрудничеството във всички области

 4. създаване на благоприятна среда за чужди инвестиции

Общ стремеж на всички балкански държави за членство в ЕС е голяма надежда. България участва активно в балканския диалог.

 1. От 1996 г. редовно, ежегодно се провеждат срещи на външните министри в различни балкански столици

 2. От 1997 г. ежегодни срещи на министрите на отбраната

 3. От 1997 г. срещи на държавните и правителствените ръководители

 4. От 1999 г . пакт за стабилност на всички балкански държави

 5. различни форуми под егидата на САЩ и ЕС

Създадени са сили за предотвратяване на кризи и конфликти; харта за добросъседски отношения – сигурност и сътрудничество в Югоизточна Европа – Букурещ – 2000 г.; 2001 г. е подписано сътрудничество на земеделието в Истамбул; 2003 г. пакет от споразумения за изграждане на зона за търговия на промишлени стоки – Рим


1Други реферати:
Една българка
Дългът към рода и дългът към сърцето и техният драматичен сблъсък в живота на Рамадан
Новият свят-възторг, разочарование, размисъл
Образът на Гергана
Доброто-порив към човека и свободата


Изтегли рефератаДоброто-порив към човека и свободата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия